četvrtak, 29. novembar 2018.

Info sesija Snažnije zajedno: Sarajevo


Trag fondacija, u partnerstvu sa Oak fondacijom, skoro četiri godine podržava ženske organizacije i ženski pokret u regionu zapadnog Balkana u borbi protiv nasilja nad ženama. 

Konkurs "Snažnije zajedno" (bit.ly/snaznijezajedno) je nastavak te podrške, i ovim pozivom želimo da podržimo ženske kolektive u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori i Srbiji, bilo da su neformalni ili udruženja, u ostvarivanju njihovih ideja u oblastima borbe protiv porodičnog i partnerskog nasilja, trafikinga i eksploatacije, kao i u oblasti izgradnje ženskog pokreta. 

Za program "Snažnije zajedno" mogu se prijaviti lokalna udruženja i neformalne grupe građanki iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Srbije, sa maksimalnim iznosom budžeta do 10.000 USD. 

U svrhu boljeg informisanja o konkursu, kao i aktivne diskusije o vašim potrebama i idejama sa kojima biste se prijavili, u Sarajevu će se održati info sesija, na kojoj će vaše sagovornice biti Ivana Marković i Jelena Mihailović iz Trag fondacije. 

Kako bismo omogućili što većem broju organizacija/grupa da prisustvuju prezentaciji, pozivamo vas da imenujete jednog/u predstavnika/cu iz vaše organizacije koji/a će uzeti aktivno učešće. 

Molimo vas da se za učešće na prezentaciji prijavite kancelariji Trag fondacije - Jeleni Mihailović, na e-mail adresu jelena@tragfondacija.org, najkasnije do ponedeljka, 3. decembra 2018. do 15h.

Prijava putem mejla je obavezna, i Trag fondacija neće biti u mogućnosti da refundira putne troškove učesnicima/ama sesije ukoliko njihovo učešće prethodno nije potvrđeno.

* Putni troškovi svih učesnika/ca koji/e dolaze iz drugih gradova biće refundirani u visini cene povratne autobuske/vozne karte. Nepohodno je da sa sobom ponesete karte ili račun za gorivo.

Preuzeto sa: www.facebook.com