četvrtak, 1. juni 2017.

Inicijativa u BiH s fokusom na sprječavanje nasilja nad ženama i djevojčicama


Svaka druga žena u Bosni i Hercegovini iskusila je neki oblik nasilja.(1) Ozbiljno kršenje osnovnih ljudskih prava, nasilje nad ženama je izrazito rasprostranjeno i često posmatrano kao prihvatljivo ponašanje, opravdano tradicionalnim patrijarhalnim shvatanjima.

Delegacija Evropske unije i UN Women u BiH su u ponedjeljak 29. maja organizovali radionicu na kojoj je prezentovan trogodišnji regionalni program pod nazivom “Sprječavanje nasilja nad ženama u zemljama zapadnog Balkana i Turskoj: sprovođenje normi, mijenjanje stavova”. Program je sastavni dio regionalne inicijative za sprječavanje rodno zasnovane diskriminacije i nasilja nad ženama, te se sprovodi u šest zemalja Zapadnog Balkana i u Turskoj, a finansira ga Evropska unija u iznosu od 5 miliona EUR za cijeli program.

Radionici su prisustvovali predstavnici vlade, UN agencija, Evropske unije i organizacija civilnog društva kako bi diskutovali o budućim aktivnostima kada je u pitanju sprječavanje nasilja nad ženama.

Rodna ravnopravnost je pitanje ljudskih prava, a rodno zasnovano nasilje je jedan od najčešćih oblika kršenja ljudskih prava. Svi treba da dignemo glas za sprječavanje nasilja nad ženama, zbog čega nam je drago što finansiramo ovaj važan regionalni projekt vrijedan 5 mil EUR. Bosna i Hercegovina je dio ovog regionalnog projekta i EU je prepoznala potrebu da pomogne BiH u nastojanjima da postigne rodnu ravnotežu i rodnu ravnopravnost u svim sferama društvenog života. Svi mi imamo odgovornost za borbu protiv diskriminacije, zauzimanje protiv nasilja nad ženama i širenje poruke da nasilje jednostavno nije prihvatljivo”, šef Kooperacija Delegacije EU u BiH”, izjavio je Melvin Asin.

Fokus programa je na stvaranju povoljnog zakonskog i političkog okruženja u skladu sa međunarodnim normativnim standardima, jačanju ženskih organizacija u njihovoj borbi za rješavanje strukturalnih uzroka rodne nejednakosti i nasilja nad ženama, i osnaživanju žena i djevojčica (uključujući i one iz ugroženih grupa) koje su doživjele diskriminaciju ili nasilje.

Ovaj projekat je pomoć direktnoj implementaciji Okvirne strategije za implementaciju Istanbulske Konvencije u BiH. Partnerstvo UN Women sa gender mehanizmima je primjer sinergije u sprječavanju rodno zasnovanog nasilja u BiH. Jako je bitno istaći važnost regionalnog pristupa u ovom kontekstu koji nas vodi ka postizanju boljih i kvalitetnijih rješenja u oblasti nasilja nad ženama i djevojčicama”, izjavio je stručni savjetnik u Agenciji za ravnopravnost spolova Saša Leskovac.

Program predviđa blisku saradnju sa organizacijama civilnog društva kao ključnim partnerima i pokretačima promjena kada je riječ o rodnoj ravnopravnosti, te se nadovezuje na postojeće napore ka usvajanju poželjnih društvenih normi i stavova u cilju sprječavanja diskriminacije i nasilja nad ženama.

Ovaj projekt dolazi u vrijeme zajedničkih napora na različitim nivoima intervencija, različitim lokacijama i kroz kombinaciju pristupa za sprječavanje nasilja nad ženama. U UN Women ćemo se truditi da kroz blisku saradnju sa svim drugim akterima i interesnim grupama ostvarimo rezultate“, izjavila je specijalistkinja za programe u UN Women Bosne i Hercegovine Amna Muharemović.

Na radionici su također predstavljene veze između programskih aktivnosti i strateških dokumenata na nivou Bosne i Hercegovina koji se odnose na rodnu ravnopravnost i Akcioni plan EU za rodnu ravnopravnost.


(1) Prema studiji Rasprostranjenost i karakteristike nasilja nad ženama u BiH; Više na: http://eca.unwomen.org/en/digital-library/publications/2011/01/prevalence-and-characteristics-of-violence-against-women-in-bih#sthash.cdMVQNhG.dpuf

Preuzeto sa: http://europa.ba/?p=50204