petak, 22. mart 2019.

Internacionalna konferencija o medicinskom i biološkom inžinjeringu


Društvo za medicinski i biološki inžinjering u BiH (DMBIUBIH) u saradnji sa Farmaceutskim fakultetom Univerziteta u Sarajevu, te Medicinskim fakultetom u Banja Luci organizuje treću Internacionalnu konferenciju o medicinskom i biološkom inžinjeringu – CMBEBIH 2019.

Konferencija će se održavati od 16. do 18. maja 2019. godine u Banja Luci.
Nakon izuzetnog uspjeha postignutog prilikom organizacije konferencije 2015. i 2017. godine, gdje se CMBEBIH konferencija pozicionirala kao najveća konferencija iz ove oblasti u jugoistočnoj Evropi, CMBEBIH 2019 ide korak dalje i ove godine okupiće vodeće istraživače, naučnike, doktore medicine, magistre farmacije, inžinjere elektrotehnike i mašinstva, IT stručnjake, perspektivne studente i ostale profesionalce da zajedno sa svjetskim pozvanim predavačima kreiraju platformu za raspravu o najnovijim istraživanjima, inovativnim rješenjima i izazovima u ovoj oblasti, a sve sa ciljem poboljšanja kvaliteta zdravstvene zaštite i života u cjelini.

Konferencija je podržana od strane najreferentnijih svjetskih organizacija kao što su IFMBE, EAMBES, IEEE, ESEM i Springer. Na njoj će kroz predavanje i poster prezentacije biti prezentovano 117 naučnih članaka koji su prihvaćeni za publikovanje od svjetske renomirane izdavačke kuće Springer. Pored toga, organizatori su se potrudili da pozovu i svjetska poznata imena u svojstvu pozvanih predavača, te će svi učesnici konferencije imati priliku da poslušaju posljednja otkrića iz oblasti obrade biomedicinskih signala, doziranja lijekova, nanotehnologije, liječenja tumora, primjene tehnike elektroporacije, te rada, obrade i primjene korisnih informacija iz nestruktuiranih velikih podataka.
S obzirom da su rokovi za naučne radove već prošli idalje se možete prijaviti kao pasivni učesnici.

Za sve detalje i informacije o registraciji posjetite našu web stranicu gdje također možete pronaći brošuru i program konferencije.
Također, ukoliko imate konkretnih pitanja javite se na email: info@cmbebih.com

Share the vision!
CMBEBIH 2019