ponedjeljak, 12. novembar 2018.

Internacionalni kongres o demenciji 2018


Tema stručnog kongresa se odnosi na problem demencije kroz multidisciplinarni aspekt, te ukazuje na potrebu interdisciplinarnog djelovanja nefarmakološkog pristupa u njezi pogođenih osoba. Kongres za sve zdravstvene profesionalce i različite prateće profesije: psihilozi, soc.tadnici, terapeuti, farmaceuti itd.

Preuzeto sa: www.facebook.com