utorak, 3. septembar 2019.

Istraživanje Mediacentra Sarajevo: Fokus grupe u Sarajevu, Banjaluci i Mostaru


Ukoliko ste zainteresirani za učešće potrebno je da pošaljete svoju aplikacionu prijavu najkasnije do 9. septembra 2019.

Sarajevo, Banja Luka, Mostar

Bosnia and Herzegovina

Mediacentar Sarajevo i Albany Associates pozivaju zainteresirane osobe da se prijave na fokus grupe koje će se održati u Sarajevu (16. i 17. 9. 2019), Banjaluci (18.9.2019) i Mostaru (19.9.2019). 

Tokom fokus grupa razgovarat ćemo o načinima na koje učesnici/ce stupaju u interakciju i prate sadržaje na različitim platformama, uključujući radio, TV, print, online medije i društvene mreže.

Osim toga, u diskusiji će se istražiti i problemi s kojima se učesnici/ce susreću u svojim zajednicama i kako mediji izvještavaju o tim temama. Razgovarat ćemo i o povjerenju u medije i o različitim izvorima vijesti i informacija. 

Prijaviti se mogu zainteresirane osobe iz BiH koje imaju 18 ili više godina. Fokus grupe će se sastojati od najviše osam učesnika/ca, a diskusiju će voditi moderatori iz Albany Associates. Ukupno trajanje jedne fokus grupe je sat i po. 

Datumi i vrijeme održavanja fokus grupa su:

Sarajevo 16. i 17. 9. 2019. u terminima 16:30 i 18:30

Banjaluka 18.9.2019. u terminima 16:30 i 18:30 sati

Mostar 19.9.2019. u terminima 16:30 i 18:30 sati


Za sve učesnike/ce je obezbijeđena naknada od 40 KM. 

Ukoliko ste zainteresirani za učešće potrebno je da pošaljete svoju aplikacionu prijavu koju možete preuzeti ovdje, najkasnije do 9. septembra 2019. na e-mail adresu: anida@media.ba sa naznakom "Prijava za fokus grupu". 

U prijavi je obavezno naznačiti za koje fokus grupe ste zainteresirani. Osobe mogu učestvovati samo u jednoj fokus grupi.

Više o fokus grupama: 

U fokus grupama učesnici/ce diskutuju o određenom problemu uz stručno moderiranje razgovora. Izbor učesnika/ca vršit će se u skladu sa potrebama za kreiranjem grupe koju odlikuju određene demografske karakteristike.

Izvor: media.ba