utorak, 6. avgust 2019.

JAVNA RASPRAVA o Nacrtu zakona o lokalnoj samoupravi


Skupština Kantona Sarajevo je, na Dvanaestoj sjednici održanoj dana 24.07.2019. godine, utvrdila javnu raspravu o Nacrtu zakona o lokalnoj samoupravi i donijela Zaključak da se provede javna rasprava.

Na osnovu člana 140. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“broj: 41/12 - Drugi novi prečišćen tekst, ,15/13, 47/13, 47/15 i 48/16), Skupština Kantona Sarajevo, na sjednici održanoj dana 24.07.2019. godine, donijela je slijedeći zaključak.

1.Utvrđuje se Nacrt zakona o lokalnoj samoupravi.

2.Javna rasprava održaće se u kantonalnim organima, jedinicama lokalne samouprave, naučnim i stručnim ustanovama i trajaće 90 dana.

3.Primjedbe, prijedlozi, sugestije zastupnika i mišljenja radnih tijela Skupštine dostavljaju se Vladi Kantona Sarajevo koja organizuje i provodi javnu raspravu.

4.Vlada Kantona Sarajevo dužna je da nakon provedene javne rasprave podnese Skupštini Izvještaj o rezultatima javne rasprave koji sadrži primjedbe, prijedloge i mišljenja kao i da da obrazloženje razloga zbog kojih pojedine primjedbe, prijedlozi i mišljenja nisu prihvaćeni u pripremi Prijedloga zakona o lokalnoj samoupravi.

Broj:01-02-29266/19

PREDSJEDAVAJUĆI SKUPŠTINE KANTONA SARAJEVO - Elmedin Konaković

24.07.2019. godine

Izvor i više informacija na skupstina.ks.gov.ba