utorak, 29. januar 2019.

Javna tribina: Pričaj mi o zdravlju


Tuzla

U Tuzlanskom kantonu, naročito općinama Tuzla, Lukavac i Živinice evidentan je problem aerozagađenja. S obzirom da je tema stalno aktuelna, ali nema konkretnih rješenja cilj projekta je podizanje svijesti i edukacija građana o problematici aerozagađenja, ukazati na zdravstveni i socijalni aspekt aerozagađenja, pronaći najoptimalnije rješenja i educirati studente i građanstvo.

Inicijator javne tribine, a ujedno i projekta pod istim nazivom «Pričaj mi o zdravlju» je prof. dr. med. sc. Nurka Pranjić, specijalista medicine rada, a na implementaciji projekta uz mentorstvo prof. Pranjić , rade Udruženje studenata medicine u BIH-BoHeMSA i Studentsko vijeće «MEDICUS».
Govornici javne tribine «Pričaj mi o zdravlju» su eminentnii stručnjaci koji će nastojati prikazati moguća optimalna rješenja, a to su:
- Prof. dr. med. sc.Nurka Pranjić, specijalista medicine rada,
- Doc. dr. med. sc. Maida Mulić, specijalista socijalne medicine sa organizacijom i ekonomikom zdravstva.
- Prof. dr. med. sc. Ermina Iljazović, specijalista patologije-
- Prof. dr. sc. Zehrudin Osmanović. doktor hemijskog inžinjerstva

Javna tribina «Pričaj mi o zdravlju» održat će se 5. 2. 2019. godine u prostorijama Filozofskog fakulteta u Tuzli, Amfiteatar 1 sa početkom u 17,00 h.

Rješenja su moguća, naši stručnjaci će o tome i govoriti, ali prvi koraci kreću od nas samih sa podizanjem svijesti o ozbiljnosti problema sa kojima se susreće Tuzlanski kanton, ali i šira okolina.

Preuzeto sa: www.facebook.com