ponedjeljak, 7. januar 2019.

Javni poziv | Dodjela Javnih priznanja Općine Novo Sarajevo u 2019. godini


Povodom 16. maja – Dana Općine Novo Sarajevo, u toku su aktivnosti na pripremi za dodjelu Zlatne i Srebrene plakete Općine Novo Sarajevo u 2019. godini, kao znak priznanja Općine Novo Sarajevo za rezultate postignute u svim oblastima privrednih i društvenih djelatnosti u 2018. godini. Pored javnih priznanja može se dodijeliti i zahvalnica. Priznanja se dodjelju građanima, kolektivima, organima vlasti, udruženjima građana i drugim institucijama sa područja općine Novo Sarajevo za zasluge na području društvene, kulturne, sportske i druge aktivnosti od značaja za općinu. Priznanja se mogu dodijeliti i onima koji nemaju prebivalište–boravište na području općine Novo Sarajevo, ako se njihova ostvarenja odnose na općinu Novo Sarajevo, a u skladu sa kriterijima i mjerilima koji se utvrđuju Pravilnikom. Priznanje se ne može dodijeliti organima uprave svih nivoa vlasti u BiH, izabranim funkcionerima, poslanicima i vijećnicima svih nivoa vlasti u BiH za vrijeme njihovog trajanja mandata, kao ni zaposlenim u organima uprave svih nivoa vlasti u BiH za ostvarenja koja se odnose na djelovanje u okviru djelokruga posla koji vrši u organu uprave.

Pravo predlaganja kandidata imaju: Privredna društva, mjesne zajednice, udruženja građana, naučne, kulturne, obrazovne, sportske i druge institucije, organi uprave, javne ustanove koje imaju sjedište na području općine Novo Sarajevo, politički subjekti koji djeluju na području općine Novo Sarajevo, stalna radna tijela Općinskog vijeća i Općinski načelnika/ca.

Krajnji rok za podnošenje prijava Komisiji je 31. mart tekuće godine.

Preuzeto sa: www.novosarajevo.ba