petak, 07. decembar 2018.

Konferencija: Podrži ljudska prava 2018!


Zadovoljstvo nam je pozvati Vas na obilježavanje Međunarodnog dana ljudskih prava koji Centar za društvena istraživanja „Global Analitika“ uz nesebičnu finansijsku podršku Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine i Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, ove godine organizuje u sklopu međunarodno priznatog dana ljudskih prava.

Na ovaj način Global Analitika nastoji dati svoj doprinos u osnaživanju ljudskih prava svih osoba, sa akcentom na osobe sa invaliditetom, ali i naglasiti značaj posebnog obilježavanja Međunarodnog dana ljudskih prava kao dio svojih redovnih aktivnosti. 

Na konferenciji su svoje prisustvo potvrdili eksperti iz oblasti ljudskih prava iz Bosne i Hercegovine, osobe sa invaliditetom, te predstavnici nevladinih organizacija iz oblasti ljudskih prava iz naše i susjednih zemalja. 

Ovim putem vas pozivamo da uzmete svoje učešće na Konferenciji i saznate sve ono što do sada niste imali priliku čuti ili pak da podijelite svoje mišljenje sa studentima drugih fakulteta, istraživača, eksperata i osoba sa invaliditetom o ovoj vrlo značajnoj temi. 

Na ovaj način biste dobili priliku za diskusiju o ljudskim pravima i potrebi za obilježavanjem dana ljudskih prava i to na međunarodnom nivou, uz praktična iskustva osoba sa invaliditetom, aktivista i istraživača.

Konferencija "Podrži ljudska prava 2018!" se održava 12. decembra 2018. godine sa početkom u 09.30 sati na Fakultetu političkih nauka Sarajevo u sali 18 na prvom spratu. 

Ovom prilikom bismo Vas zamolili da Vaše učešće na navedenoj konferenciji potvrdite najkasnije do 10.12.2018. godine na e-mail adresu: jasmin.globalanalitika@gmail.com ili na broj telefona 066/461-363.

Preuzeto sa: www.facebook.com