ponedjeljak, 11. mart 2019.

Konsultacije: EU poziv za projekte – Zapadni Balkan i Turska


IPA civilno društvo i medijski program

U ime Evropske komisije, DG NEAR, regionalni projekat TACSO 3 sprovodi konsultacije kako bi primio vaše doprinose na predstojeći Instrument civilnog društva (CSF) i Regionalni poziv za podnošenje prijedloga za medijski program (vidi ispod za više detalja).

Cilj konsultacija je omogućiti Evropskoj komisiji prikupiti komentare NVO-a na nacrt smjernica predstojećeg Regionalnog poziva za prijedloge projekata CSF i medijski program 2019 i osigurati da su planirane intervencije u skladu sa stvarnim potreba organizacija civilnog društva i medija u regionu. Povratne informacije vas i vaših kolega i partnera će biti veoma cijenjene i uzete u obzir kako bi se finalizirale smjernice za poziv koji će biti objavljen u narednim sedmicama.

Tehnička pomoć organizacijama civilnog društva na Zapadnom Balkanu i Turskoj (TACSO) je regionalni projekat koji finansira Evropska unija (EU), sa ciljem poboljšanja kapaciteta i jačanja uloge organizacija civilnog društva (OCD). Kao dio mehanizma EU CSF-a, TACSO pomaže OCD-ima da aktivno učestvuju u demokratskim procesima u regionu, a takođe podstiče okruženje za civilno društvo i pluralistički razvoj medija.

Anketu možete ispuniti na linku: https://www.surveymonkey.com/r/VQBRDWX

Molimo vas da anketu ispunite do 17.00 u ponedeljak, 11. marta, tako da se vaš unos može obraditi i razmotriti u Smjernicama poziva.

Molimo Vas da u prvom dijelu ankete navedete tačne i ažurirane podatke za kontakte kako biste mogli biti uključeni u daljnje aktivnosti TACSO 3 projekta relevantne za vašu organizaciju i vaše interese.

Zahvaljujemo se na vašoj ljubaznoj saradnji i radujemo se rezultatima istraživanja.

 

DODATNE INFORMACIJE:

Regionalni poziv za podnošenje prijedloga projekata civilnog društva za 2019. godinu i program za medije će biti pokrenut u okviru Programa podrške civilnom društvu i medijima za period 2018-2019. godinu (CSF Program 2018-2019). Opšti cilj poziva za podnošenje prijedloga projekata je jačanje participativnih demokratija i procesa približavanja EU u zemljama Zapadnog Balkana i Turske osnaživanjem civilnog društva da aktivno učestvuje u donošenju odluka i podsticanjem pravnog i finansijskog okruženja za civilno društvo i pluralističke medije.

Poziv će biti u skladu sa Smjernicama za EU podršku civilnom društvu u zemljama proširenja 2014-2020 i trebalo bi da bude široko organizovan oko tematskih prioriteta koji su utvrđeni u Komunikaciji iz 2018. Komisije prema Evropskom parlamentu, Vijeću, Evropskoj uniji Ekonomski i Socijalnom odboru i Komitetu regija o kredibilnoj perspektivi proširenja i jačanju angažmana EU na Zapadnom Balkanu [1].

[1] COM (2018) 65 final. Komunikacija od strane Komisije Evropskom parlamentu, Vijeću, Evropskom ekonomskom i socijalnom odboru i Odboru regija: Pouzdana perspektiva proširenja i pojačano angažiranje EU na Zapadnom Balkanu.