utorak, 29. januar 2019.

Međunarodna konferencija: Komunikacija žena za solidarnost


Pozivamo sve zainteresirane na sudjelovanje u radu dvodnevne Međunarodne konferencije pod nazivom ‘’Komunikacija žena za solidarnost’’ koja će se održati 4. i 5. februara/veljače, 2019. godine u Centar za kulturu Mostar. Ovaj međunarodni događaj je završna aktivnost projekta ‘’WomCom – Komunikacija žena za solidarnost’’ sufinanciranog kroz EU program Erasmus+ (KA2 –Western Balkan Youth Window), a na području Mostara ga implementira Agencija lokalne demokratije Mostar.

Projekt WomCom za cilj ima povećati kapacitete mladih žena iz ruralnih područja Zapadnog Balkana u svrhu postizanja napretka na osnovu jednakih mogućnosti. Aktivnosti projekta usmjerene su na izgradnju solidarnosti među mladim ženama iz ruralnih zajednica Zapadnog Balkana i njihovih vršnjakinja iz urbanih područja Europske unije kroz povezivanje i umrežavanje, te razvijanje vještina komunikacije i izražavanje stavova kroz umjetnost.

Program Konferencije predviđa pet tematskih panela u okviru kojih će svoja izlaganja održati sudionice i sudionici iz 6 zemalja s područja EU i Zapadnog Balkana, dok je po završetku svakog panela predviđeno vrijeme za diskusiju sa ostalim sudionicima događaja.

PROGRAM KONFERENCIJE

***PRVI DAN*** (ponedjeljak, 4.2.2019. godine)

09:30 – 10:00 Registracija sudionika

10:00 – 10:15 Pozdravni govor i uvodne napomene

10:15 – 11:45 Tematski panel I: "Prava žena u urbanim i ruralnim područjima’’

12:15 – 13:45 Tematski panel II: ‘’Solidarnost među ženama iz urbanih i rurualnih područja’’

15:00 – 16:30 Tematski panel III: ‘’Današnje perspektive ženskog aktivizma’’

***DRUGI DAN*** (utorak, 5.2.2019. godine)

10:00 – 11:30 Tematski panel IV: Europska unija iz perspektive mladih žena s područja EU i Zapadnog Balkana’’

12:00 - 13:30 Tematski panel V: "Umjetnost i ženski aktivizam"

Više o projektu WomCom možete saznati na web stranici www.ldamostar.com.

Preuzeto sa: www.facebook.com