utorak, 18. juni 2019.

Obilježavanje 25. godišnjice Udruženja "Obrazovanje gradi BiH"


Pridružite se

Udruženje "Obrazovanje gradi BiH" će XVIII Skupštinom i Svečanom akademijom obilježiti 25 godna djelovanja i rada sa djecom i mladim ljudima.

Pozivamo Vas da ovaj događaj uveličate svojim prisustvom u Sali Općine Stari Grad na XVIII Skupštini Udruženja koja počinje 22.06.2019 u 11 sati, a zatim i na Svečanoj akademiji koja je planirana za 13.15 sati.

Jula 1994. godine u najtežim danima za građane glavnog grada BiH u njegovom višestoljetnom postojanju 58 građana Sarajeva – intelektualaca, pozorišnih, likovnih i književnih uposlenika, vojnika i policajaca i običnih građana formiralo je Fondaciju/Udruženje „Obrazovanje gradi BiH“, s misijom djeca žrtava rata-naša trajna briga, što je krucijalna vizija koja je razaznala suštinske posljedice rata – razaranja obrazovnih institucija i urušavanje sistema edukacije.
U dvadeset i pet godina rada Udruženje je na svakodnevnoj usluzi djeci žrtava rata, invalidnoj i talentovanoj djeci/mladima, djeci/mladima romske nacionalne manjine i onoj u socijalnim potrebama. Udruženje – otvorenih vrata, u potpunosti je ostvarilo osnovni dio misije – bili smo prvo moralna, a zatim materijalna podrška djeci i mladima u Bosni i Hercegovini.
Udruženje nije na budžetu državnih institucija tako da sredstva za stipendiranje osigurava: kroz članarinu, organizovanje koncerata u humane svrhe, prodajnim izložbama, štampanjem i prodajom godišnjih kalendara (to radimo već 23. godinu) i knjiga.

Postignuti rezultati Udruženja su ostvareni zahvaljujući velikom broju bh. donatora, članova i prijatelja i ne manjem broju donatora i sponzora iz Evrope, SAD i Australije – pojedinaca, grupa, nevladinih organizacija, institucija.
Počastvovani smo činjenicom da je u Udruženju prepoznata i njegova humana bitnost – najvrijedniji od svih kapitala je onaj uložen u čovjeka.

Ponosni smo na činjenicu da smo 06. aprila 2016. godine dobili Šestoaprilsku nagradu Grada Sarajeva u čemu je značajan i Vaš doprinos.

Dođite i proslavite s nama četvrt vijeka trijumfa filantropije!