petak, 15. februar 2019.

Odlazak mladih iz Bosne i Hercegovine: prilike i izazovi


Vrijeme je za novi događaj i nove izazove za službenike/ce za mlade. Želite saznati kako motivisati mlade da ostanu u BiH? Možda Vi imate konkretne prijedloge? Zanima Vas problematika odlaska mladih? Službenik/ca ste za mlade i spremni ste za izazov?

Budite dio događaja za službenike/ce za mlade pod nazivom Odlazak mladih iz Bosne i Hercegovine: prilike i izazovi.

Prijave na http://mladi.org/myURL/seminar2szm do 18. februara 2019. g., do 16.00 sati.

Preuzeto sa: www.facebook.com