srijeda, 19. juni 2019.

Održan Info dan u okviru Adrion programa


Događaj je privukao preko 40 učesnika iz cijele Bosne i Hercegovine

Povodom objave trećeg poziva za dostavljanje prijedloga projekata u Programu transnacionalne saradnje Interreg Adrion 2014-2020, u Sarajevu je 12. juna održan Info dan za potencijalne aplikante. Događaj je privukao preko 40 učesnika iz cijele Bosne i Hercegovine, zainteresovanih za načine učestvovanja u Programu, kao i za specifičnosti u vezi sa trećim pozivom. Svrhu programa, detalje o ovom pozivu, kao i ostale informacije u vezi sa implementacijom projekata izložili su predstavnici Direkcije za evropske integracije (DEI) i Ministarstva finansija i trezora BiH.

Obrativši se prisutnima, Nada Bojanić, šefica Službe za programe teritorijalne saradnje u DEI, naglasila je da se učešće institucija i organizacija iz Bosne i Hercegovine u dosadašnjem toku Programa može ocijeniti veoma uspješnim. Okvirni iznos raspoloživ u trećem pozivu je 3,2 miliona eura za prioritetnu osu 1 (inovacije) i 3,7 miliona eura za prioritetnu osu 3 (transport), te otvoren za dostavljanje prijedloga projekata do 29. i 31. jula 2019. godine.

U okviru trećeg poziva biće podržani projekti u oblasti:

  • plavog rasta i strategije pametne specijalizacije,
  • socijalnih inovacija,
  • pomorskog transporta i
  • gradskog transporta.

Svi neophodni dokumenti za apliciranje i informacije o pozivu dostupni su na web stranicama Programa i Facebook nalogu.

Info dan organizovala je Direkcija za evropske integracije BiH uz podršku Ministarstva finansija i trezora BiH. Cilj Programa je promocija ekonomske, socijalne i teritorijalne kohezije u Jadransko-jonskom regionu kroz integraciju politika u područjima programskog djelovanja.

Više informacije o Adrion programu dostupno je na stranicama Programa i Direkcije za evropske integracije.