srijeda, 4. septembar 2019.

Okoliš je zakon. Sarajevo - potpiši i ti!


Ovom prilikom pozivaju se svi građani Sarajeva da svojim potpisom podrže ovu inicijativu.

Inicijativu za usvajanje Prijedloga Zakona o zaštiti okoliša Federacije Bosne i Hercegovine u ime Eko BiH mreže pokrenula su Udruženje “Resursni Aarhus centar u BiH,” Centar za životnu sredinu i Centar za ekologiju i energiju, u sklopu Eko BiH projekta.

Trenutno još uvijek nije pripremljena nova Federalna strategija zaštite okoliša, a jedan od razloga je činjenica da još uvijek nisu usvojene ni nove izmjene Zakona o zaštiti okoliša Federacije Bosne i Hercegovine. Na žalost, posljednjih pet godina, Prijedlog Zakona o zaštiti okoliša Federacije Bosne i Hercegovine je 'zarobljen' u veoma sporoj proceduri usvajanja Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine.

Ovom inicijativom želimo ubrzati proces usvajanja, na način da se Prijedlog Zakona o zaštiti okoliša FBiH, sa pratećim amandmanima usvoji čim prije, između ostalog, jer će činom usvajanja ovog zakona FBiH ispuniti jedan od bitnih pravnih uslova na putu u Evropsku uniju.
Incijativa se sastoji od prikupljanja potpisa građana, na način da će prva faza prikupljanja potpisa započeti u Sarajevu, a zatim će se nastaviti u Zenici, Kaknju, Tuzli, Jablanici i Mostaru, tako da će Incijativa trajati tokom cjelokupnog mjeseca septembra.

Ovom prilikom pozivamo sve građane Sarajeva da svojim potpisom podrže ovu inicijativu na način da dođu ispred Vječne vatre ili u Vilsonovo šetalište, Sarajevo, u periodu od 11:00 h do 14:00 h, tokom četvrtog, petog i šestog septembra 2019.

Više informacija: Facebook