11. januar 2018

Otvoren javni poziv Vijeća mladih FBiH za odabir trenera/ica


S ciljem što kvalitetnijeg pristupa radu sa mladima i omladinskim udruženjima Vijeće mladih FBiH otvara Javni poziv za odabir trenera/ica u trenersku bazu Vijeća mladih FBiH.

O čemu je riječ? Zašto trenerska baza?

Trenerska baza Vijeća mladih FBiH će biti radno tijelo koje će se sastojati od trenera i trenerica sa odgovarajućim vještinama i stručnošću a koji će učestvovati u realizaciji aktivnosti Vijeća mladih FBiH. Ovo će biti još jedan alat koji ćemo koristiti kako bismo pružili podršku našim članicama, ali i drugim organizacijama i mladima kroz edukaciju s ciljem održivosti, razvoja i usavršavanja organizacije i individualnih vještina.

Rad ovog tijela se zasniva na motivaciji, dijeljenju vrijednosti VM FBiH te na kreiranju standarda rada sa mladima. Aktivnosti trenerske baze će biti kako profitne tako i volonterske.

Šta će treneri/ce naše baze raditi?

  • Provoditi projektne aktivnosti Vijeća mladih FBiH;
  • Raditi na jačanju kapaciteta strukture Vijeća mladih FBiH (Sekreterijat, Projektni tim, Upravni odbor, Nadzorni odbor i Skupština) kroz treninge, savjetovanja i sl.;
  • Raditi na izradi biblioteke znanja (edukativni materijali), a koji će biti u vlasništvu Vijeća mladih te na raspolaganju svim članicama i omladinskim udruženjima u strukturi Vijeća mladih FBiH, a po potrebi i drugim omladinskim organizacijama.

Šta će Vijeće mladih FBiH raditi?

  • Staviti bazu na raspolaganje drugim zainteresiranim akterima u pružanju stručnih usluga svih vrsta – eksterna angažovanja članova/ica naše baze;
  • Omogućiti plaćene i/ili volonterske angažmane za vrijeme mandata;
  • Kreirati atmosferu koja omogućava umrežavanje sa drugim članovima/icama trenerske baze;
  • Ponuditi mogućnost za novim referencama za dalji rad;
  • Transparentno objavljivati pozive unutar trenerske baze te isto tako vršiti odabir trenera/ica za određenu aktivnost.

Info: http://bit.ly/2Fse9Qy