petak, 13. april 2018.

Ozvaničena saradnja u okviru Mreže RIPPO


Dana, 11. 04. 2018. u hotelu Sarajevo je potpisivanjem sporazuma ozvaničena suradnja neformalne Mreže za razvoj i profesionalizaciju oblasti prevencije ovisnosti (RIPPO) koju čine sljedeće organizacije i ustanove: Udruženje za prevenciju ovisnosti NARKO-NE, Javna ustanova “Terapijska zajednica Kampus” Kantona Sarajevo, Udruženje Institut za razvoj mladih KULT, Nadbiskupijski centar za pastoral mladih „Ivan Pavao II“, Javna zdravstvena ustanova Dom zdravlja Doboj, Omladinski klub “Pod istim suncem” (Jablanica), Udruženje “Centar za edukaciju mladih” (Travnik). Jedna od prvih intersektorskih Mreža u BiH ima za cilj da u naredne tri godine svojim djelovanjem integrira oblast prevencije ovisnosti u političke, zdravstvene, sigurnosne i omladinske programe u Bosni i Hercegovini.

Pored toga, Mreža RIPPO će sa svojim stručnim kapacitetima raditi na razvoju i realizaciji inovativnih pristupa i održivih programa kako bi odgovorila na sve izraženiji problem ovisnosti kod djece i mladih, posebno u domenu novih medija, te drugih vrsta ovisnosti (alkohol, duhan, kanabis, igre na sreću i sl.).

Mreža će kontinuirano raditi na usavršavanju stručnjaka/kinja u ovoj oblasti, te profesionalaca/ki koji u svakodnevnom radu imaju direktan dodir sa djecom i mladima (nastavno osoblje, stručne službe u školama, zdravstveni i socijalni radnici, sportska i kulturna udruženja i sl.).

Krajnji cilj Mreže RIPPO jeste uspostavljanje Stručnog Centra za Podršku Prevenciji Ovisnosti kao strukture koja bi dugoročno imala mandat da unaprjeđuje zdravlje, radi na sprječavanju razvoja ovisnosti, te pruža podršku i smjernice za intervenciju pri ranom prepoznavanju rizika od ovisnosti. Stručni centar bi trebao biti usmjeren ka zdravim ljudima i različitim društvenim grupama koje su izložene visokom riziku za razvoj ovisničkih ponašanja.

Preuzeto sa: www.mreza-mira.net