ponedjeljak, 03. decembar 2018.

Panel diskusija - Ko opravdava nasilje nad ženama: vjera ili vjernici?


Panel-diskusija "Ko opravdava nasilje nad ženama, vjera ili vjernici?" dio je međunarodne kampanje „16 dana aktivizma u borbi protiv rodno zasnovanog nasilja“ koja svake godine u periodu od 25. novembra do 10. decembra širom svijeta skreće pažnju na neprihvatljivost nasilja nad ženama u bilo kojem obliku.

Panelisti:

Prof. dr. fra Mile Babić, profesor na Franjevačkoj teologiji u Sarajevu;
Danilo Pavlović, iguman manastira Žitomislić;
Azra Ibrahimović, teologinja i voditeljica Psihološkog savjetovališta u Nahli.

Mjesto održavanja: vijećnička sala Općine Novi Grad Sarajevo, prvi sprat (Bulevar Meše Selimovića 97)
Vrijeme održavanja: petak, 7. decembar 2018, u 18.00 h

Tokom diskusije potražit ćemo odgovore na pitanja: Kakav je odnos prema nasilju s aspekta pravoslavnog, katoličkog i islamskog učenja? Kakva je situacija na terenu u Bosni i Hercegovini i u kojoj mjeri se vjerski službenici susreću s vjernicama koje su žrtve nasilja? Na koji način vjerski službenici mogu prepoznati nasilje i pomoći žrtvama?

Preuzeto sa: www.facebook.com