ponedjeljak, 13. juli 2020.

Platforma ,,Slon u sobi“ njeguje mentalno zdravlje građana i građanki


Zaštita mentalnog zdravlja

Platforma #slonusobi je nastala kao produkt zajedničkog rada profesionalaca iz oblasti zaštite mentalnog zdravlja, studenata i umjetnika kroz projekat "Studentskog savjetovališta Domino“ posvećen promociji antistigme u mentalnom zdravlju podržanom od strane Vlade Švicarske u BiH. Sam naziv platforme „Slon u sobi“ je zapravo slobodni prijevod idioma iz engleskog jezika „elephant in the room“, koji je kroz povijest upotrebljavan u umjetnosti i književnosti kako bi se označila pojava ili problem koji je svima uočljiv i svi su ga površinski svjesni (doslovno, kao i slona u prostoriji), ali o kojem ljudi inače ne govore i ne komentiraju ga. Može se odnositi na pitanja o kojima govoriti u društvu ne samo da nije popularno, već je čak neprikladno, neprijatno i dovodi do izrazite nelagode. Ovakve teme se označavaju i kao „vrući krompiri“ i uglavnom ih većina ljudi u svojim socijalnim interakcijama izbjegava, budući da bi njihovo spominjanje značilo kršenje uspostavljenih normi jednog društva. Konkretno, u ovom slučaju fraza slon u sobi odnosi se na mentalne poremećaje i stigmu oko njih formiranu u društvu.

,,Smatramo da su mentalni poremećaji u našoj kulturi upravo taj slon kojeg svi vide, ali je o njemu društveno neprihvatljivo govoriti, zamjećivati ga i uopće pridavati adekvatnu pažnju, te na koncu djelovati. Međutim, tek nakon što počnemo otvoreno i bez ikakvog uzdržavanja govoriti o problemima koji se tiču mentalnog zdravlja, načinit ćemo čvrste temelje za razbijanje stigme. Stoga, mi si postavljamo zadatak da što više i što otvorenije govorimo o mentalnom zdavlju predstavljajući ove teme kroz oči umjetnika u suradnji sa stručnjacima, a sve u cilju razvoja i širenja antistigme. Trenutno našu platformu i socijalne kanale prati više od 2500 osoba u BiH” – pojašnjava mr. sc. Diana Riđić, članica tima Slona u sobi.

Sam rad se realiziraju kroz web platformu #slonusobi i prateće socijalne kanale, a uključuju aktivnosti kojima kroz direktnu psihosocijalnu podršku građanima bez uzdržavanja govore o problemima koji se tiču mentalnog zdravlja, u želji da postave čvrste temelje za razbijanje stigme. U proteklom periodu komunicirali su sa građanima kroz popularne „kafe sa psihoterapeutom“ – intervjue sa terapeutima o temama iz mentalnog zdravlja, vodili rubriku posvećenu demistificiranju različitih pojmova vezanih za mentalno zdravlje - „myth busting“, te uz podršku partnera „Adra BiH“ organizirali niz webinara o razvoju vještina i načina samopomoći u izazovnim vremenima koji su praćeni i pisanim članicima. U saradnji sa ličnostima iz kulturnog i sportskog života organiziovali su kampanju posvećenu antistigmi „Kako se osjećate danas?“ koja je imala snažan odjek u javnosti.

Kako je pandemija korona virusa iziskivala novi oblik rada tako je i platforma prilagodila aktivnosti. ,,Počevši tokom pandemije, a i danas u postpandemično vrijeme smo nastavili provoditi projekat službenog naziva: „Inicijativa za pružanje psihološke podrške građanima kroz smanjenje stigme vezane za okolnosti izazvane pojavom pandemije COVID-19“. Cilj ovog projekta je osnažiti i zaštititi mentalno zdravlje građana, u okolnostima izazvanim pojavom pandemije pružanjem online savjetovanja i tehnika samopomoći kroz rušenje stigme povezane sa mentalnim i fizičkim zdravljem. Ove aktivnosti se realiziraju uz podršku projekta mentalnog zdravlja u BiH koji podržava vlada Švicarske, a implementira Asocijacija XY u saradnji sa Ministarstvom zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske te Federalnim Ministarstvom zdravstva” – navodi mr. sc. Diana Riđić, članica tima Slona u sobi.

Da li su građani prepoznali rad platforme te u kojoj mjeri su zainteresovani za temu mentalnog zdravlja Riđić pojašnjava: ,,Sudeći po komentarima naših pratitelja i javnosti, do sada su reakcije na naš rad bile pozitivne i afirmativne. Upravo kroz komentare uočavamo da postoji izražena potreba za radom na sebi i olakšavanjem svakodnevnice kroz bivanje sada i ovdje, sa sobom i svojim voljenima. Mentalno zdravlje, ne samo kod nas, već i u svijetu je još uvijek u zoni tabua i uz njega je vezan niz mitova. Na našoj zajednici u cjelini je da kroz zajedničke akcije i produbljivanje znanja razbijamo tabue i mitove koji se vežu uz ovu tematiku. Naša platforma predstalja samo jedan mali korak na tom putu, a sudeći po inicijativama iz regije i zajednice nismo sami. Mislimo da nam dolaze bolja vremena u tom zadatku.”

Posjetite platformu Slon u sobi putem linka:

https://www.facebook.com/Slon-u-sobi-101051161502115/