srijeda, 10. oktobar 2018.

Power is yours: Javni poziv za učesnike_ice iz BiH


Glavni cilj projekta je stvaranje i razvoj mreža i partnerstava između 12 partnera u cilju generisanja projekata koji imaju glavnu temu promociju principa jednakih mogućnosti i eliminaciju diskriminatornih barijera zasnovanih na polu i pripadnosti manjinskim grupama.

48 omladinskih radnika_ica iz 12 zemalja (UK, Rumunija, Bugarska, Bosna i Hercegovina, Turska, Italija, Srbija, Španija, Portugal, Grčka, Malta, Makedonija) će o pitanju jednakih mogućnosti među ženama iz ruralnih područja raspravljati i ostvariti promociju istih kroz stvaranje novih mreža i partnerstava koja u budućnosti mogu pomoći u promovisanju i poznavanju principa jednakih mogućnosti koje će dovesti do svijesti o pravima pripadnika ugroženih grupa općenito, te žena u ruralnim područjima, posebno.

Projekat će se održati u Sheffieldu, UK za 5 dana aktivnosti (24.-30. Novembar 2018. + 2 dana putovanja).

Profil učesnika_ica:

  • Mladi lideri ili omladinski radnici (18 - 30 godina)

  • Aktivna uključenost u civilno društvo

  • Fluentno pismeno i govorno izražavanje na engleskom jeziku (B1 nivo minimalno)

Zainteresovane osobe treba da popune Aplikacijski-obrazaci te isti pošalju na mail: volonteribih@gmail.com najkasnije do 15.10.2018

Preuzeto sa: www.mladivolonteri.org