8. decembar 2017

Poziv na diskusiju


Centar za nove inicijative u saradnji sa Centrom za evropske studije Wilfried Martnes iz Brisela i Fakultetom političkih nauka u Sarajevu organizira diskusiju na temu „Kako su politika identiteta i populizam oblikovali poslijeratnu Bosnu i Hercegovinu“. Cilj diskusije je pronalaženje odgovora na pitanje kako su političke elite u našoj zemlji izgradile svoje političke mreže u poslijeratnom periodu i kako su u tu svrhu korištena preklapanja etničkih, vjerskih, političkih i nacionalnih identiteta.

Ova rasprava će biti uključena u publikaciju koju CNI planira da objavi, sa ciljem da odgovorimo na pitanje zašto ovakva aktuelna politička paradigma zaustavlja napredak zemlje i pristupanje EU, te ćemo u sklopu publikacije ponuditi moguća rješenja sa zajedničkom perspektivom u euroatlantskim integracijama.

Više informacija i agenda na linku: https://wp.me/p9k0Eo-1Ml

Utorak, 12. decembar u 12.00, Fakultet političkih nauka.

Info: http://bit.ly/2Ao15wR