ponedjeljak, 27. juli 2020.

Poziv organizacijama da pošalju svoje komentare na izvještaj o implementaciji Sporazuma o saradnji Vijeća ministara i NVOa


Ministarstvo pravde je objavilo Izvještaj, rok za dostavu komentara 8.8.2020.

U novembru 2017. godine je Vijeće ministara (VM) potpisalo Sporazum o saradnji VM BiH i NVOa čime su stvoreni preduslovi za formalizaciju ali i unapređenje saradnje sa nevladinim organizacijama u oblasti javnih politika.

Sporazum predstavlja okvir za partnerstvo vlade i nevladinih organizacija sa fokusom na pospješivanje učešća građana i organizacija u procesima kreiranja, implementiranja i evaluacije javnih politika.

Nakon gotovo 3 godine od potpisivanja Sporazuma, organizacije imaju priliku da iskažu svoje stavove,  prijedloge i kritike u vezi sa Sporazumom, na način da putem online platforme e-konsultacije dostave komentare.

Komentari se trebaju referirati na oblasti koje su navedene u izvještaju,a tekst izvještaja možete preuzeti ovdje:  Izvješće o provedbi Sporazuma o suradnji između VM BIH i NVO u BIH za 2019. godinu

 

 

LINK ZA KONSULTACIJE: https://ekonsultacije.gov.ba/legislativeactivities/details/109422-

 

Više o sporazumu: http://www.mpr.gov.ba/NVO/default.aspx?id=7076&langTag=bs-BA