petak, 8. septembar 2017.

Poziv za iskazivanje interesa u oblasti analize društvenih mreža


USAID/BiH poziva sve zainteresovane bosanskohercegovačke pruožaoce usluga i pojedince koji posjeduju istraživački kapacitet da iskažu svoj interes u oblasti analize društvenih mreža.

Poziv za iskazivanje interesa #RFI-168-17-00001 je dostupan na web linku: https://www.grants.gov/web/grants/search-grants.html?keywords=RFI-168-17-00001.

Zainteresirane strane mogu dostaviti popunjen obrazac i na BHS jeziku. Krajnji rok za podnošenje Pisma o iskazivanju interesa je 25. septembar 2017.g. u 15:00 po lokalnom vremenu u Sarajevu, BiH.