petak, 7. decembar 2018.

Poziv za učešće na stručnoj razmjeni


Institut "Perpetuum mobile", kao jedan od partnera MedNet3 projekta koji provodi Oxfam Italija,  je raspisao poziv za jednog preduzetnika/icu iz Bosne i Hercegovine da učestvuje na stručnoj razmjeni u jednoj od zemalja Mediterana

Za vrijeme razmjene, učesnik/ica će imati priliku da se individualno savjetuje, ali i uči od preduzetnika/ice koji/a će biti domaćin u periodu razmjene. Učesniku/ici će biti omogućena pomoć u upoznavanju sa lokalnim običajima, sticanju kompetencija i upravljanja kontaktima. Ova prilika namjenjena je razmjeni profesionanog isustva, ali takođe mladi preduzetnici koristiće svoje kompetencije, ideje, kontakte i iskustva kako bi doprinijeli radu preduzetnika/ice domaćina.

Projekat pokriva putne troškove, troškove vize ako je neophodna, zdravstveno osiguranje i troškove boravka koji će biti uplaćeni učesnicima na njihove bankovne račune. 

Sve o detaljima poziva možete pronaći u dokumentu MedNet Call BHS. Aplikacionu formu zainteresovani trebaju poslati  putem e-maila: perpetuum.mobilebl@gmail.com do 14.12.2018. godine do 23.59. časova.

Više informacija pronađite na linku.