četvrtak, 2. februar 2017.

Poziv za učešće u projektu „Edukativna podrška u radnom osposobljavanju žena“


Projekat će se fokusirati na osnaživanje radnosposobnih (nezaposlenih) žena u dobi između 30-45 godina, kroz besplatne radionice informatike, poslovnog komuniciranja i osnove engleskog jezika, kao i mentoring i umrežavanje žena.

Opis programa:
Fondacija Nijaz Duraković i Udruženje ‘Žene ženama’ kreirale su program koji bi sadržavao radionice iz oblasti IT-a, poslovnog komuniciranja te osnove engleskog jezika.

  1. IT- radionica ( kako se koristiti windows programima , word, excel, adobe, PPT, korištenje društvenih mreža).
  2. Poslovno komuniciranje (kako se pripremiti za intervju, komunikacijske vještine, kako napisati popratno pismo, motivaciono pismo, SWOT analiza, kako predstaviti „soft skills“, i sl.).
  3. Basic English (Engleski za svakodnevnu upotrebu, osnove poslovnog engleskog, konverzacijske tehnike).

Trajanje programa : Trajanje programa je 6 sedmica, održavanje dva puta sedmično po dva sata u prostorijama Udruženja  „Žene ženama“ sa iskusnim i certificiranim trenerima.

Fokus grupa: nezaposlene, radnosposobne žene u dobi od 30-45 godina koje su prijavljene na evidenciji Službi za zapošljavanje Kantona Sarajevo.

Broj prijavljenih: max.15

Početak realizacije: 06.02.-17.03.2017.

U skladu sa tehničkim mogućnostima i vremenom kojim treneri raspolažu, termin održavanja radionica će biti naknadno dogovoren (u prostorijama Žene ženama, dolina br. 1).

SVE UPITE I PRIJAVE MOŽETE POSLATI NA: fondacijand@gmail.com ili info@fnd.ba. Uz prijavu priložite lične/osobne podatke (ime, adresa, broj telefona/kontakt info., godište, i skeniranu potvrdu da ste na birou). Za sva dodatna pitanja, možete se javiti na +387 61 991 850.

Puni poziv: Poziv za ucesce- Fondacija Nijaz Durakovic

Info: http://bit.ly/2jYAp9k