srijeda, 7. avgust 2019.

Predstavljena publikacija ‘Domovina, Vaša naredna poslovna destinacija’


Publikaciju je moguće preuzeti besplatno u Biznis centru bh. dijaspore ili putem online platforme Diasporainvest.ba

USAID Projekt “Diaspora Invest” predstavio je publikaciju “Domovina, Vaša naredna poslovna destinacija” koja obuhvata priče o 22 kompanije koje su investitori iz dijaspore u posljednjih pet godina pokrenuli širom BiH.

Također, tu su i aktivnosti koje su u sklopu pomenutog projekta realizirane na dodatnom osnaživanju potencijala koji ulaganja bh. dijaspore mogu imati za ekonomski rast Bosne i Hercegovine.

Osim priča iz 22 kompanije koje govore i o ličnom iskustvu dijasporskih investitora, u publikaciji je navedeno više od 60 kompanija sa kojima trenutno USAID Projekt “Diaspora Invest” uspješno sarađuje, a ponuđeni su i modeli saradnje i podrške koju taj projekt pruža kroz aktivnosti tehničke potpore i program dodjele bespovratnih sredstava.

Također, USAID Projekt “Diaspora Invest” podržava brojne događaje okupljanja poslovne zajednice koja dolazi iz bh. dijaspore.

Naredni takav je Reconnect, koji će biti održan 15. augusta u Sarajevu, a koji će okupiti više od 200 učesnika i učesnica iz zemlje i svijeta.

U publikaciji su predstavljene i aktivnosti poput Dana investicija dijaspore, prenosa znanja stručnjaka iz dijaspore kroz Biznis centar bh. dijaspore i radionice Diaworks, ali i jedinstveni kalendar aktivnosti bh. dijaspore.

Publikaciju je moguće preuzeti besplatno u Biznis centru bh. dijaspore ili putem online platforme Diasporainvest.ba.

Izvor: poslovnenovine.ba