petak, 26. januar 2018.

Prekograničnom saradnom do uspjeha (Video)


Kroz IPA I Program prekogranične saradnje između Bosne i Hercegovine i Crne Gore (2007-2013), tokom sedam godina provedbe, realizovano je ukupno 35 projekata.

Iskustava stečena putem implementacije ovih projekata, kao i uspostavljene prakse i postignuti rezultati dokumentovani su u filmu Prekograničnom saradnjom do uspjeha

Info: http://bit.ly/2EaD1fm