utorak, 15. decembar 2020.

PRIPREMA IPA III PROGRAMA PREKOGRANIČNE SARADNJE SRBIJA – BOSNA I HERCEGOVINA 2021-2027


Rok za dostavljanje komentara 31.12.2020.

U toku je priprema IPA III Programa prekogranične saradnje Srbija – Bosna i Hercegovina za sljedeću sedmogodišnju finansijsku perspektivu 2021 – 2027.

Na samom početku ovog procesa organizacije civilnog društva mogu dati svoj doprinos popunjavanjem upitnika potrebnog za pripremu SWOT analize, jednog od osnovnih djelova budućeg programskog dokumenta.

U prethodnim mjesecima, Zajednička radna grupa za programiranje radila je na izradi  i usvojila prvi nacrt Programskog dokumenta koji je dostupan ovdje, a organizacije su pozvane da daju svoj doprinos ovom važnom procesu davanjem prijedloga za unapređenje ovog dokumenta. Dobro uočene i dobro opisane potrebe dovode do bolje definisanih aktivnosti za postizanje ciljeva.

Molimo vas da pročitate prvi nacrt Programskog dokumenta i pošaljete svoje predloge na dole navedenu email adresu.

Svi dostavljeni komentari i sugestije biće razmotreni i razmatrani tokom internet sastanka u januaru 2021.

Molimo vas da svoje komentare i sugestije pošaljete do 31. decembra 2020. na sljedeću email adresu:

office@srb-bih.org