utorak, 20. avgust 2019.

Raise your voice – Neka se tvoj glas čuje!


Istraživanje potreba, poblema i stavova mladih u Tuzlanskom kantonu

Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona i Ekonomski institut Sarajevo rade na kreiranju Strategije prema mladima Tuzlanskog kantona 2020 - 2024. Obraćamo Ti se kao odgovornoj mladoj osobi da uzmeš aktivno učešće u izradi Strategije i na taj način unaprijediš svoj položaj i položaj drugih mladih ljudi u TK. Pred tobom se nalazi anketa koju smo kreirali sa ciljem analize potreba i problema sa kojima se suočavaš i koje želimo riješiti. 

Iako je anketa obimna, sigurni smo da ćeš odvojiti 20 minuta svog vremena i popuniti anketu. Anketa je anonimna i prikupljeni podaci neće biti korišteni u druge svrhe, osim izrade Strategije. Nema tačnih i netačnih odgovora. Anketa je namijenjena osobama od 15 do 30 godina. Osjećaj se slobodnim/om da link na anketu podijeliš sa prijateljima i porodicom kako bismo dobili što više odgovora. Što više odgovora dobijemo, to će Strategija biti kvalitetnija. 

Ukoliko želiš da sačuvaš odgovore na pitanja koja si odgovorio te da nastaviš s popunjavanjem ankete kasnije, koristi opciju "Resume Later".  

Ukoliko budeš imao tehničkih problema  s popunjavanjem ankete, problem možeš prijaviti na email adresu merima.cinjarevic@efsa.unsa.ba. 

Anketa je anonimna.

 

Anketu možete popuniti OVDJE.

I
zvor:  efsa.unsa.ba