ponedjeljak, 29. oktobar 2018.

Razgovor o knjizi: Uvod u vanjsku politiku EU


Poziv za sve na Fakultet političkih nauka Univerziteta u Sarajevu u utorak, 30.10.2018. godine u 12,00 h (Čitaonica) gdje će se razgovarati o knjizi: Uvod u vanjsku politiku EU autorice profesorice Nedzme Dzananovic.

Vas primjerak knjige možete pronaći na web stranici www.fpn.unsa.ba

Preuzeto sa: www.facebook.com