srijeda, 7. novembar 2018.

Regionalna debata: Šta da nova ljevica Balkana radi s prošlošću


Fakultet političkih nauka Univerziteta u Sarajevu će u četvrtak, 15.11.2018. godine od 17:00 biti domaćin regionalne debate „Šta da nova ljevica Balkana radi s prošlošću“ u organizaciji Univerziteta u Barceloni.

Istorijski revizionizam hara regionom i hrani savremenu desnicu, dok se antifašizam ispoljava tek u komemorativnim svečanostima, prigodnoj ikonografiji i parolama. Novija prošlost, iz 1990ih, siguran je poligon desničarskih snaga i ljevica na njemu najčešće interveniše tek u strogo kontrolisanom maniru građanske opozicije. Stara, stranačka ljevica u najboljem slučaju je defanzivna - u najgorem je saučesnik desnice. Nova ljevica, najčešće vaninstitucionalna, vodi fragmentirane bitke direktnim akcijama i propagandnim sredstvima, ali ne nazire se razrađena i konsolidovana strategija, pa ni otvorena debata o tome da li radikalna ljevica uopšte treba da se bavi prošlošću.
S tim u vezi, o ulozi nove ljevice priliku da govore imat će mlađe političke snage, većinom van akademskih krugova, sa terena političkog rada i borbe:
Marko Kostanić, regionalni portal BILTEN, Zagreb
Aneta Lalićić, Srpsko narodno vijeće, Zagreb
Duško Malešević, aktivista, Gradiška
Damir Nikšić, aktivista i zastupnik u kantonalnoj skupštini, Sarajevo
Filip Šaćirović, Marksistička organizacija Crveni

Moderira: Svjetnala Nedimović, Univerzitet u Barceloni/HERA, Sarajevo

Kritički osvrt: prof. dr. Nerzuk Ćurak, Fakultet političkih nauka Univerziteta u Sarajevu.

Debata se realizuje uz podršku programa Horizon 2020 Europske unije i fonda Humanities in the European Research Area (HERA).

Preuzeto sa: www.facebook.com