26. februar 2018

Registar organizacija civilnog društva iz oblasti zaštite okoliša/životne sredine


POZIV NA SARADNJU

Istraživačka grupa pri Regionalnom centru za okoliš/životnu sredinu-Ureda u BiH (REC BiH) poziva ekološke organizacije civilnog društva (OCD) da učestvuju u istraživanju koje se provodi radi ažuriranja postojećeg Registra OCD-a i procjene potreba i problema organizacija civilnog društva za zaštitu okoliša/životne sredine u Bosni i Hercegovini.

Ovo istraživanje je dio projekta podrške OCD-ima za zaštitu okoliša/životne sredine (nazvanog ELAN) kojeg će REC BiH implementirati od 2017. do 2020. godine, a kojeg finansira Švedska međunarodna agencija za razvoj i saradnju (SIDA).

Istraživanje će imati dva praktična rezultata:
1. Prvo, omogućit će OCD-ima za zaštitu okoliša/životne sredine da budu uvršteni u novi Registar organizacija za zaštitu okoliša/životne sredine na nacionalnom nivou. Registar će služiti kao važan izvor informacija za sve pojedince i grupe zainteresovane za zaštitu okoliša/životne sredinu u Bosni i Hercegovini. Ažuriranje ovog direktorija je važna i neophodna aktivnost.
2. Drugo, upitnik procjene potreba i problema organizacija civilnog društva će pomoći u pripremi i planiranju drugih oblika podrške kroz ELAN program, i to:
- program organizacijske procjene za organizacija civilnog društva;
- program grantova za projekte fokusiran na aktivnosti u lokalnim zajednicama;
- program grantova za projekte fokusiran na razvoj i upravljanje mrežama nevladinih
organizacija na nacionalnom nivou;
- obezbjeđivanje potrebnih treninga za organizacija civilnog društva na određene teme.

Aktivnosti grant podrške OCD-ima bit će pokrenute sredinom 2018. godine, kada se uradi procjena potreba OCDa-a.

Molimo sve ekološke OCD u BiH da se uključe u ovo istraživanje i na taj način doprinesu populariziranju i prioritiziranju rada okolišnih grupa u Bosni i Hercegovini. Rezultati će biti objavljeni u slijedećem izdanju Registra nevladinih organizacija, koji će osim štampane verzije biti dostupan i na Internetu.

Molimo OCD-e da popune Registar i Upitnik procjene OCD potreba, i isti pošaljete REC Uredu u BiH najkasnije do 28. Februara 2018. godine. Na adresu cobihinfo@rec.org. Upitnik je dostupan i na REC BiH web stranici: www.bih.rec.org