četvrtak, 28. mart 2019.

Socijalne studije: Poziv za dostavu radova 2019


Časopis Socijalne studije objavljuje poziv za dostavu priloga za izdanje 2019. U časopisu se objavljuju prilozi iz oblasti društvenih nauka u formi istraživačkog ili preglednog rada, studije javnih politika i prikazi knjiga. Redakcija prima prethodno neobjavljene radove na B/H/S i engleskom jeziku. Dostavljeni radovi podliježu postupku dvostruke anonimne recenzije (peer-review).

Slanjem rukopisa autorice/i potvrđuju da je rad originalan, da su pribavljene neophodne dozvole za upotrebljavanje materijala zaštićenih autorskim pravima, te da rad nije u postupku razmatranja za objavu drugdje.

Rok za dostavu radova je 01. juni 2019. godine.

Radovi pripremljeni u skladu sa Uputama za autore/ice dostavljaju se u elektronskoj formi u Microsoft word formatu (DOC ili DOCX) na email adresu: socijalne.studije@fpn.unsa.ba

Preuzeto sa: www.fpn.unsa.ba