srijeda, 21. avgust 2019.

UN Women - Konsultativni upitnik za izradu nacionalnog profila o rodnoj ravnopravnosti u BiH


Upitnik je dostupan na BHS i engleskom jeziku.

UN Women Ured u Bosni i Hercegovini trenutno radi na izradi nacionalnog profila za rodnu ravnopravnost (eng. Country Gender Equality Profile - CGEP) u Bosni i Hercegovini, u cilju pružanja informacija i podrške u pripremi Zajedničke procjene stanja razvoja u zemlji (eng. Common Country Assessment - CCA) a potom i narednog Okvira UN-a za održivi razvoj 2021-2025 (eng. United Nations Sustainable Development Cooperation Framework - UNSDCF) poznatog i kao Okvir razvojne pomoći UN-a za BiH (eng. United Nations Development Assistance Framework - UNDAF). CGEP će pratiti postojeći Okvir ciljeva održivog razvoja u BiH, služiti kao sveobuhvatni analitički i operativni dokument UN Tima u BiH, uključivati situacionu rodnu analizu identifikovanih prioritetnih oblasti u BiH, te pružiti konkretne prijedloge i preporuke za adresiranje nedostataka koji su identifikovani u ovom procesu.

Kako bi se pružila sveobuhvatna analiza stanja rodne ravnopravnosti u BiH i identifikovale prioritetne oblasti UN Tima u BiH u pogledu rodne ravnopravnosti, UN Women Ured u BiH je razvio CGEP metodologiju koja uključuje niz konsultativnih sastanaka sa nacionalnim i međunarodnim partnerima, agencijama UN-a u BiH i organizacijama civilnog društva, kao i upitnik koji je namijenjen navedenim učesnicima-ama i ostalim zainteresovanim subjektima unutar vladinih institucija BiH, civilnog društva, međunarodnih organizacija, medija, akademske zajednice i privatnog sektora.

Svrha ovog upitnika je da se prikupe informacije koje će se koristiti za izradu CGEP. Vaši odgovori će informisati preporuke konsultantice u vezi sa prioritetima, izazovima i mogućim strategijama za unapređenje rodne ravnopravnosti u BiH, te budućim programskim usmjerenjima UN Tima u BiH u vezi sa rodnom ravnopravnošću i integracijom rodne perspektive.

Predviđeno vrijeme za popunjavanje upitnika je pet minuta. Ukoliko su Vam potrebne dodatne informacije, molimo Vas da kontaktirate konsultanticu Editu Miftari (editamiftari@gmail.com).

Upitnik će biti dostupan do 1. septembra 2019. godine.

Zahvaljujemo Vam se za učešće.

Upitnik možete pronaći OVDJE.

I
zvor: ec.europa.eu