petak, 11. januar 2019.

UNDP i Vlada Švedske | Nagrada za biznis lidere održivog razvoja


U okviru projekta “Podrška pripreme za implementaciju Ciljeva održivog razvoja (SDGs) i angažiranje privatnog sektora” kog provodi UNDP i finansira Vlada Švedske, dodjeljuje se nagrada za biznis lidere održivog razvoja u Bosni i Hercegovini i to je prva nagrada ove vrste u s ciljem promocije aktivnosti privatnog sektora u oblasti održivog razvoja u zemlji.

PRIJAVA PROJEKTA

Nagrada za biznis lidere održivog razvoja dodjeljuje se malim, srednjim i velikim kompanijama koje prijave svoje projekte koji doprinose održivom razvoju u Bosni i Hercegovini. Kompanije se mogu prijaviti sa jednim ili više projekata u okviru teme “Ljudi” i drugi projekat za temu “Resursi i okoliš”.
U kategoriji “Ljudi” nagrada se dodjeljuje kompanijama koje su inspiracija drugima zbog načina na koji postupaju sa svojim uposlenicima i klijentima i omogućuju dostojanstven rad. Posebna pažnja se posvećuje prepoznavanju kompanija koje su vodeće u osiguranju radnih uslova i postupanju sa ženama i drugim ranjivim kategorijama društva u svojim kompanijama. Nagrada će takođe promovisati etičko poslovanje.

LJUDSKI RESURSI

U kategoriji “Resursi i okoliš” bit će nagrađene firme koje dokazuju da razmišljaju o svom ekološkom otisku kao i onima koje namjenski i kontinuirano unapređuju svoje lance vrijednosti. Također će se vrednovati ulaganja u ljudske resurse, istraživanje i razvoj i nove tehnologije te proces inovacija unutar kompanije.
Konkurs za nagradu je otvoren od 1. januara 2019. do 10. marta 2019.

Preuzeto sa: www.business-magazine.ba