utorak, 6. avgust 2019.

USVOJEN PLAN O SMJERNICAMA POLITIKA TRŽIŠTA RADA


Cilj planiranih mjera je poboljšanje kvaliteta i povećanje konkurentnosti ponude na tržištu rada kao i podsticanje potražnje za radnom snagom

Na prijedlog Ministarstva civilnih poslova, Vijeće ministara BiH donijelo je Odluku o usvajanju Plana o smjernicama politika tržišta rada i aktivnim mjerama zapošljavanja u Bosni i Hercegovini za 2019. godinu,  koji je pripremila Agencija za rad i zapošljavanje BiH u saradnji sa entitetskim zavodima za zapošljavanje i Zavodom za zapošljavanje Brčko Distrikta BiH.

Dokument predstavlja smjernice politika tržišta rada i aktivnih mjera zapošljavanja koje su planirale nadležne institucije u oblasti zapošljavanja u 2019. godini, u cilju poboljšanja kvaliteta i povećanja konkurentnosti ponude na tržištu rada, podsticanja potražnje za radnom snagom.

Prema usvojenom planu u 2019. godini planirane su, između ostalih, aktivnosti za jačanje posredničke uloge zavoda i službi za zapošljavanje, nastavak provođenja reformi i povećanje efikasnosti tržišta rada. To podrazumijeva fokusiranje na mjere aktivne politike i usluge koje su usmjerene na skraćivanje perioda nezaposlenosti te kontinuirano podizanje konkurentnosti i zapošljavanja osoba sa evidencije nezaposlenih, uz pružanje podrške poslodavcima. Ovim programskim aktivnostima želi se doprinijeti rastu broja zaposlenih u BiH.

Izvor: business-magazine.ba