petak, 22. maj 2020.

Mladi kao srce grada - Ko su heroji koji su pomagali sugrađanima u vrijeme pandemije?


Volonterski servis Kriznog štaba BPK

 

Panademija korona virusa potpuno je promijenila način na koji svijet funkcioniše i mnogi su se u tim silnim promjenama našli nespremni. S druge strane, u toku pandemije aktivirali su se timovi sposobnih mladih ljudi iz čitave Bosne i Hercegovine, sa ciljem da pomognu svojim sugrađanima.

Razgovarali smo sa Nedžadom Kamenicom, članom Volonterskog servisa Kriznog štaba BPK, koji nam je objasnio kako je funkcionisala organizacija rada tima iz Goražda.

Naime, 30 članova i članica Volonterskog servisa podijeljeni u četiri tima djelovali su u skladu sa potrebama na terenu. Građani/ke su putem lokalnih medija informisani o broju telefona, te je uspostavljen pozivni centar koji bi zahtjeve preusmjeravao u štab gdje bi se vršila podjela intervencija po timovima i u skladu sa obimom posla.

“Za sve ovo vrijeme koliko smo postojali i radili imali smo punu podršku samog Kriznog štaba BPK Goražde, lokalnih privrednika, nevladinih organizacija kao i pojedinaca koji su opremali naš servis sa zaštitnom opremom i osvježenjem”, dodao je Nedžad.

Dobro organizovani mladi tim volontera primio je preko 200 poziva u periodu aktivnog djelovanja, te su djelovali i na području van Bosansko-podrinjskog kantona, u susjednim opštinama Novo Goražde, Rogatica i Čajniče. Svako od članova tima je imao različite, svoje motive zašto je pristupio ovom servisu, ali zajednička vizija je bila ta da se pomogne sugrađanima/kama koji nisu bili u mogućnosti da obavljaju svoje redovne životne aktivnosti, da se što lakše i što brže prevaziđe ovo vanredno stanje u kojem smo se svi zadesili, te da na neki način uzvrate svojoj zajednici kada joj je to najpotrebnije.

“Mislim da je mladost ovog Kantona još jednom pokazala da se na nju može i treba ozbiljnije računati. Aktivizam je za mene način na koji treba promišljati i djelovati. Ne biti jedan od dežurnih kritičara po društvenim mrežama i na kafama već koristiti mehanizme koji su nam dostupni da ispravimo određenu boljku koja nam smeta i za koju znamo da može biti bolja. Ako mehanizmi ne djeluju onda treba iznaći kreativne načine na koje možemo skrenuti pažnju na rješenje problema, a na kraju i riješiti taj isti problem. Aktivizam je način života, ili jesi ili nisi“, izjavio je Nedžad.

Članovi Volonterskog servisa Kriznog štaba BPK Goražde su pored redovnih aktivnosti kao što je nabavka prijeko potrebnih namirnica za život i prehramenih artikala, kao i lijekova, pomogli i na mnoge druge načine, kao što je odnošenje smeća, unošenje drva za ogrijev, čišćenje ispred kuća, pa čak i rješavanje papirologije za sticanje prava na penziju jednoj korisnici. Život je zaustavljen na neki način, a mladi su bili srce koje je nastavilo pumpati krv i djelovati. Kada će naša država početi vrijednovati one koji stavljaju svoj život u opasnost radi dobrobiti drugih, one koji ne sjede kući i kritikuju, već djeluju? Nadajmo se da će to biti prije potencijal ovih hrabrih i srčanih mladih ljudi prepozna neka druga država, te oni postaju samo dio brojke onih koji odlaze.

Djevojke i momci iz Goražda, bravo! I hvala vam.

 

Tekst napisala Tajra Hadžić