petak, 11. januar 2019.

Balkans Youth Council | Prijave za članove/ice odbora i volontere/ke


Da li ste spremni za Balkansko Vijeće Mladih u Bosni i Hercegovini️, Srbiji️ i Hrvatskoj️? Sada se možete prijaviti za člana odbora ili volontera putem ovog linka.

Vijeće mladih uskoro započinje sa radom u ovim zemljama, u potrazi smo za novim članovima, kako bismo započeli ovu regionalnu inicijativu koja se sastoji u promoviranju stipendija, stažiranja, programa razmjene i mogućnosti za zapošljavanje na Balkanu kroz obrazovanje, inovacije, zaštitu životne sredine i obnovljive izvore energije.

PRIJAVITE SE SADA I NE PROPUSTITE PRILIKU DA BUDETE OSOBA OD KRUCIJALNE VAŽNOSTI ZA VAŠU ZAJEDNICU!

Preuzeto sa: www.facebook.com