ponedjeljak, 7. oktobar 2019.

Centar za politike i upravljanje - Traži se koordinator/ica projekata


Rok za prijave: 11.oktobar 2019. godine.

CPU raspisuje oglas za projekt koordinatora/icu za potrebe rada u Sarajevu. Tražimo profesionalne, komunikativne, motivisane, entuzijastične, proaktivne osobe, koje su spremne raditi u timu!

Opis poslova: Projekt kordinator/ica je odgovoran/na za :

 • Planiranje, koordinacija i implementacija projektnih aktivnosti u cilju postizanja projektnih ciljeva

 • Komunikacija sa izvršnim direktorom, partnerima i donatorima i članovima/icama projektnog tima

 • Konstantno praćenje i evaluacija projektnih rezultata

 • Pisanje narativnih izvještaja donatoru i pisanje novih projektnih prijedloga

 • Planiranje, praćenje i upravljanje budžetom projekata, te izrada finansijskih izvještaja za donatora

 • Javno predstavljanje projekta

Kvalifikacije:

 • Visoka stručna sprema (društvene nauke, organizacione nauke)

 • Minimalno 3 godine radnog iskustva u civilnom sektoru na poslovima upravljanja projektima

 • Iskustvo u finansijskom vođenju projekata i finansijskom izvještavanju

 • Prednost će imati kandidati/kinje koji/e imaju iskustva u planiranju i provođenju zagovaračkih aktivnosti (kampanje na društvenim mrežama, u medijima)

 • Odlična jezička pismenost na B/H/S jezicima

 • Odlično znanje engleskog jezika

 • Aktivno poznavanje rada na računaru, posebno MS Windows, MS Office, internet pretraživanja i e-mail komunikacije

Rok i način prijave:

CV (do dvije stranice), kratko motivaciono pismo i kontakte dvije reference poslati na info@cpu.org.ba najkasnije do 11. oktobra.

Kandidati/kinje koji/e uđu u uži krug biće obaviješteni o narednim koracima u selekcionom procesu.

Više informacija na linku.