utorak, 25. juni 2019.

Centar za politike i upravljanje u potrazi je za stalnim vanjskim saradnicima/ama


CPU se oslanja na neovisnost i kvalitet svojih istraživača/ica

Centar za politike i upravljanje u potrazi je za stalnim vanjskim saradnicima/ama za potrebe dizajniranja i sprovedbe nezavisnih istraživanja iz sljedećih oblasti:

  • fiskalne politike
  • finansijski sektor
  • javne investicije
  • javne nabavke
  • restrukturiranje javnih preduzeća
  • reforma javne uprave s naglaskom na uvođenje e-uprave i e-registara
  • obrazovanje

CPU se oslanja na neovisnost i kvalitet svojih istraživača/ica u izradi neideoloških analiza i pružanju podrške u procesu donošenja i implementacije kompetentnih odluka. Vanjski saradnici/e će biti angažovani na različitim poslovima prilikom izrade analiza i istraživanja ovisno o ukazanoj potrebi.

Neophodne kvalifikacije  

Obrazovanje: univerzitetska diploma/e relevantna/e za jednu ili više gore navedenih oblasti

Prethodno iskustvo: prethodno iskustvo u datoj oblasti/ma u trajanju od minimalno 5 godina

Jezici: BHS i ENG

Svoj CV i motivaciono pismo u kojem ćete naznačiti za koju se oblast/i prijavljujete možete poslati na info@cpu.org.ba.

Rok za prijavu: 19. juli