10. septembar 2018

Federalno ministarstvo pravde - Stalni sudski tumači


Uvjeti:

  • državljanin BiH
  • visoka školska sprema ili prvi ciklus studija
  • potpuno vladanje jezikom
  • poznavanje pravne terminologije
  • moralne kvalitete

Oglas ostaje otvoren do 16. oktobra/listopada 2018. godine

Komplenan oglas možete pronaći OVDJE.

Preuzeto sa: www.fmp.gov.ba