11. septembar 2017

IPA II CBC - Finansijski službenik


Otvoren konkurs za angažman finansijskog službenika u Zajedničkom tehničkom sekretarijatu Programa prekogranične saradnje BiH-Crna Gora 2014-2020, u Sarajevu

Direkcija za evropske integracije, kao Operativna struktura za implementaciju IPA II programa prekogranične saradnje, poziva sve zainteresovane kandidate da se prijave na konkurs za angažman finansijskog službenika u Zajedničkom tehničkom sekretarijatu za program prekogranične saradnje između BiH i Crne Gore 2014-2020, u Sarajevu. Obavještenje o konkursu je objavljeno danas u dnevnim novinama Glas Srpske, Dnevni Avaz i Dnevni List, a tekst konkursa, opis poslova i zahtijevani format CV-a (na engleskom jeziku) su dostupni  i na web stranici programa http://cbc.bih-mne.org/. Konkurs ostaje otvoren do 26.09.2017. godine (15:00 sati).

Info: http://bit.ly/2gWhXBO