petak, 30. novembar 2018.

Javni oglas za prijem u radni odnos na poziciju: Izvršni direktor


Na osnovu čl. 30. Statuta Udruženja za borbu protiv korupcije Transparency International u Bosni i Hercegovini, čl. 15. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Transparency International u BiH, te Odluke Upravnog odbora od 03.11.2018. g. Transparency International u Bosni i Hercegovini objavljuje sljedeći:


JAVNI OGLAS

Za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme uz probni rad na poziciju
IZVRŠNI DIREKTOR, 1 izvršilac, Banja Luka/Sarajevo

 

OPIS POSLA

– rukovodi radom Udruženja i organizira njegov rad;
– predlaže strateški plan Udruženja;
– predlaže godišnji program i plan rada Udruženja;
– rukovodi izvršenjem finansijskog plana;
– stara se o realizaciji programskih i planskih zadataka i realizira odluke i druga akta Udruženja;
– prati sve aspekte vezane za upravljanje ljudskim resursima (zapošljavanje, definiranje potreba i troškova,    izrada planova za razvoj, praćenje radne uspješnosti zaposlenih, edukaciju i razvoj zaposlenih, analiza poslova, sistematizacija radnih mjesta, definisanje kompetencija);
– podnosi godišnji izvještaj o radu Udruženja Skupštini;
– stara se o pravilnom korištenju imovine Udruženja, o urednom obavljanju materijalno-finansijskog poslovanja, stručnom, zakonitom i blagovremenom obavljanju stručnih i administrativnih poslova;
– rukovodi stručnom službom i obavlja druge poslove u skladu sa Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji;
– izvršava odluke Upravnog odbora;
– predstavlja udruženje po odobrenju Upravnog odbora;
– obavlja druge poslove koje mu povjeri Upravni odbor;
– za svoj rad odgovara Upravnom odboru i Skupštini Udruženja.

POTREBNE KVALIFIKACIJE I VJEŠTINE

– VII stepen stručne spreme, završen fakultet društvenog smjera;
– obavezno iskustvo na rukovodećim poslovima u trajanju od minimum 5 godina;
– razvijene komunikacijske vještine;
– razvijene vještine rukovođenja;
– analitičnost, organizovanost i sposobnost brzog rješavanja problema;
– sposobnost određivanja prioriteta i fokus na prioritete;
– inovativnost u razvoju organizacije;
– odgovoran, profesionalan i precizan pristup radnim zadacima;
– konstantna želja za samounapređenjem i stalnim razvojem individualnih sposobnosti;
– sposobnost planiranja i praćenja rezultata;
– odlično poznavanje engleskog jezika i rada na računaru.

POŽELJNE KVALIFIKACIJE

  • istorijat rada u nevladinim i/ili međunarodnim organizacijama;

  • upravljanje projektima;

  • iskustvo sa uspostavljanjem i izgradnjom saradnje sa donatorima;

  • poznavanje antikorupcijskih regulatornih okvira važećih na području Bosne i Hercegovine.

Potrebna dokumentacija:

Oglas ostaje otvoren 30 dana od dana objavljivanja. Prijave za poziciju se šalju na adresu elektronske pošte:  info@ti-bih.org, a ista treba da sadrži:

– detaljnu biografiju sa navedenim radnim mjestima, poslodavcima i opisima poslova;
– motivaciono pismo sa fokusom na viziju budućih aktivnosti udruženja i kako njima doprinijeti s pozicije Izvršnog direktora;
– preporuke bivših i/ili trenutnih poslodavaca ukoliko su dostupne, te kontakt podatke preporučilaca.

Kandidati koji uđu u uži izbor, a prije intervjua, mogu biti pozvani da pristupe pismenom testu opšteg znanja i/ili testu engleskog jezika.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

TI BiH zadržava pravo kontaktirati samo kandidate koji uđu u uži izbor, 14 dana nakon zatvaranja oglasa.

Preuzeto sa: www.ti-bih.org