ponedjeljak, 24. juni 2019.

JAVNI POZIV ZA PRIJAVU KANDIDATA ZAINTERESOVANIH ZA EKSTERNOG EVALUATORA/ICE PROJEKATA


Ovaj Javni poziv je otvoren za državljane Bosne i Hercegovine i druge kandidate koje ispunjavaju uslove javnog poziva bez obzira na državljanstvo

Udruženje građana za promociju obrazovanja Roma “OTAHARIN”, za potrebe provođenja eksterne evaluacije projekata “Snaga mladih raste” finansiranog od strane Fondacije Schüler Helfen Leben (SHL) i projekta Sportom do obrazovanja i društvene uključenosti“ finansiranog od strane Das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ)  objavljuje javni poziv za prijavu kandidata zainteresovanih za eksternog evaluatora/ice projekata.

Od uspješnog kandidata/kinje se očekuje da u periodu od 01.07.2019. do 01.10.2019.godine, a u  skladu  sa Opisom poslova i zadataka koji je sastavni dio Ugovora sa angažovanim evaluatorom/icom, se očekuje da će poduzeti sve neophodne aktivnosti kako bi se došlo do procjene provedenih projekata, njihovih rezultata i uticaja u odnosu na početno stanje, postignute rezultate i imajući u vidu dugoročne ciljeve Udruženja građana „Otaharin“.

Provedena sumativna evaluacija mora da rezultira Izvještajem o procjeni / evaluciji koji će u sebi sadržati procjenu, preporuke, identifikovane tačke učenja / naučene lekcije i dobre prakse  na osnovu kojih će UG „Otaharin“ biti u mogućnosti da planira buduće aktivnosti i unaprijedi buduće rezultate.

Specifični zadaci prema detaljnom Opisu poslova izadataka su:
1. Izvrši analizu projekata 
2. Izvrši procjenu relevantnosti projekata, to jeste u kojoj mjeri su provedene aktivnosti i korišteni metodi u skladu sa stvarnim potrebama i situacijom u BiH
3. Izvršiti procjenu efikasnosti projekta, to jeste u kojoj mjeri su  provdene aktivnosti bile u skladu vremenski okvir projekta i budžetskim 
4. Izvršiti procjenu održivosti projekta , to jeste u kojoj mjeri je izvjesno da će se projekat nastaviti i nakon prestane donatorska podrška 
5. Izvršiti procjenu uticaja projakata imajući u vidu početno stanje , postignute rezultate i opšti cilj kome teži UG „Otaharin“ 
6. Dati preporuke koje se tiču rukovođenja projektima 
7. Izrada Evaluacionog izvještaja koji će u sebi sadržati preporuke o aktivnostima koje se trebaju preduzeti u budućnosti kako bi se održao postignuti nivo uticaja ovih projakta 

Potrebni dokumenti koje su kandidati obavezni dostaviti:
1. Prijava sa detaljnom biografijom, navesti traženu vrstu radnog iskustva; 
2. Dvije reference s podacima za kontakt;
3. Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci za državljane BiH)
4. Kopija pasoša ili drugog identifikacionog dokumenta sa slikom (za strane državljane)
5. Finansijska ponuda za pružanje usluge

Potrebno iskustvo i kvalifikacija:
– Univerzitetska diploma društvenog smijera
– Najmanje 3 godina radnog iskustva na konsultantskim poslovima
– Najmanje 3 godine iskustva u upravljanju projektnim ciklusom; 
– Najmanje 3 godine iskustva u području praćenja i evaluacije projekata 
– Najmanje 3 godine iskustva u području rada civilnog društva;
– Aktivno poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu, kao i službenih jezika BiH 
– Aktivno poznavanje upotrebe računara, posebno MS Windows, MS Office, internet pretraživanja i e-mail komunikacije

Ovaj Javni poziv je otvoren za državljane  Bosne i Hercegovine i druge kandidate koje ispunjavaju uslove javnog poziva bez obzira na državljanstvo.

Svi aplikanti zainteresovani za prijavu moraju najkasnije do 01.07.2019. u 16.00 časova dostaviti ponudu.

Ponuda se podnosi se putem e-maila: info.otaharin@teol.net. (Napomena: Aplikacija za poziciju Eksternog evaluatora).

Opis poslova i zadataka:

Terms of Reference