četvrtak, 8. avgust 2019.

Caritas Switzerland in Bosnia and Herzegovina - Poziv za “Iskazivanje interesa”


Rok za dostavljanje je 19. avgust 2019

Caritas Švicarske (CaCH) traži zainteresovane strane (privatne ili organizacije civilnog društva) iz Gornje-drinskog regiona (GDR) koji bi pružili podršku u izradi bazne/polazne studije/pregleda (baseline) lokalnih zajednica u projektu “Socio-ekonomska održivost i podrška lokalnom stanovništvu Gornje-drinske regije, 2019-2023” (SELLS).

Izrada bazne studije u opštinama/općinama Pale FBiH, Foča FBiH, Grad Goražde, Foča, Novo Goražde, Čajniče, Rudo i Višegrad bi bila izvršena u periodu avgust – septembar 2019, i u sebi bi sadržavala pregled trenutnih potreba lokalnog stanovništva i generalno socio-ekonomske situacije u 84 lokalne zajednice gore navedenih opština/općina.

Projektom je predviđena izrada bazne studije u saradnji sa privatnim firmama, odnosno organizacijama civilnog društva kroz organizovanje diskusija u lokalnim zajednicama, kreiranje fokus grupa i polu-struktuiranih intervjua. CaCH je posebno zainteresovan za rad sa ugroženim grupama i pojedincima.

CaCH poziva zainteresovane private firme i organizacije civilnog društva iz Gornje-drinske regije da dostave “Iskazivanje interesa” za učestvovanje u izradi bazne studije kao ugovorna strana.

U zavisnosti od mogućnosti i kapaciteta, zainteresovane organizacije mogu učestvovati u izradi bazne studije za pojedine ili za sve opštine/općine.

Ovaj poziv za dostavljanje Izjave o interesu će služiti kao baza za potencijalne izvršioce ovog ugovora i bazne studije. Zainteresovane organizacije moraju dostaviti pismo koje će sadržavati sljedeće informacije:

- Motivaciona izjava za učešće i kratak pregled o organizaciji uključujući:

- Informaciju o zaposlenom osoblju i mogućnostima prevoza (raspoloživost vozila)

- Godišnji finansijski promet

- Iskustvo u obavljanju istraživanja

- Listu implementiranih projekata i geografskog pokrivanja opština/općina u GDR

- Informaciju na koji način bi se izvršio obilazak i sprovođenje bazne studije u gore navedenim  opštinama/općinama.

Takođe, treba dostaviti kopiju registracije i preporuka međunarodnih donatora ili organizacija te eventualnih preporuka domaćih institucija.

Izjava o Iskazivanju interesa sa traženim dokumentima treba biti dostavljena na Caritas Švicarske, Travnička 1, 71000 Sarajevo. Elektronske prijave mogu biti dostavljene na adresu: bih@caritas.ch.

Rok za dostavljanje je 19. avgust 2019.

Organizacije koje su ušle u uži izbor će biti pozvane da dostave punu ponudu za predviđeno istraživanje (Baseline).

Izvor: @caritasswitzerlandinBiH