subota, 7. septembar 2019.

Drugi Poziv za podnošenje prijedloga projekata: Medijska i informacijska pismenost za organizacije civilnog društva u Bosni i Hercegovini


Rok za podnošenje projektnog prijedloga je 7.10.2019. do 16:00h.

Konkurs

Bosnia and Herzegovina

Fondacija za razvoj medija i civilnog društva „Mediacentar“ iz Sarajeva, upućuje poziv za podnošenje prijedloga projekata čiji je cilj izgradnja kapaciteta organizacija civilnog društva u Bosni i Hercegovini radi promoviranja praksi i politika medijske i informacijske pismenosti na lokalnom nivou.

Ovaj poziv za podnošenje prijedloga projekata je dio regionalnog projekta Mediji za građane – građani za medije, koji se uz podršku Evropske unije realizuje u Albaniji, Bosni i Hercegovini, Makedoniji, Crnoj Gori i Srbiji.

Poziv za podnošenje prijedloga projekata je otvoren za organizacije civilnog društva u Bosni i Hercegovini koje se bave programima za medije, obrazovanje, zagovaranje, javne kampanje i umjetnost ili razvojem digitalnih inovativnih projekata.

Podršku će dobiti dvije vrste projekata:

- LOT 1: Projekti unapređenja vještina medijske i informacijske pismenosti građana

- LOT 2: Kreativne inovacije – Projekti u oblasti umjetničke, medijske produkcije i produkcije u oblasti informacijskih tehnologija kojima se promoviraju inovacije i pristupačnost u obrazovanju iz medijske i informacijske pismenosti 

Ukupan budžet za ovaj poziv za podnošenje prijedloga iznosi 20.000 eura, od čega 10.000 eura za svaki LOT. Budžet za pojedinačne projekte mora iznositi između 3.000 i 5.000 eura.

Trajanje predloženih projekata treba biti između 6 i 10 mjeseci. Aktivnosti mogu početi na dan naveden u ugovoru i trebaju se završiti najkasnije 30 novembra 2020. godine.

Aplikacioni formulari:

1. Vodič za aplikante

2. Aplikacijski formular – Opis projekta

3. Aplikacijski formular - Budžet

4. Izjava aplikanta

5. Izjava koaplikanta

Sljedeći dokumenti su informativne prirode i ne trebaju se slati uz aplikaciju:

1. Nacrt ugovora o podgrantu

2. Formular za narativni periodični izvještaj

3. Formular za narativni finalni izvještaj

4. Formular za finansijski izvještaj

Pitanja o ovom pozivu za podnošenje projektnih prijedloga se mogu slati najkasnije do 30.9.2019. isključivo putem mejl adrese: MIL@media.ba

Rok za podnošenje projektnog prijedloga je 7.10.2019. do 16:00h.

Aplikacije treba poslati elektronskim putem na sljedeću e-mail adresu: MIL@media.ba 

Informativni sastanci o ovom pozivu za podnošenje prijedloga će biti održani:

- 17.9.2019. u 11h u hotelu Jelena, Jovana Dučića 25, Banja Luka.

- 20.9.2019. u 11h u EU info Centar u Sarajevu, Skenderija 3a, Sarajevo 

Izvor: media.ba