8. septembar 2017

Grant program Švicarske fondacije za solidarnost u turizmu!


Švicarska fondacija za solidarnost u turizmu (SST) prihvata prijave za svoj grant program. Fondacija podržava projekte ili organizacije u Švicarskoj i širom svijeta koje će:

–   raditi na poboljšanju ekonomskih, kulturnih ili socijalnih uslova stanovništva u zemljama u kojima su turisti,
–   d
oprinjeti razvoju održivog turizma u zemljama korisnicama,
–   d
oprinjeti stvaranju interkulturnog razumjevanja između stanovništva zemalja koje šalju i primaju turiste.

Informacije o finansiranju

Vrijednost Fondacije se održava na duži rok. Grantovi i nagrade se finansiraju iz povrata investicija. U ovom trenutku, sredstva iznose oko 150.000 CHF. godišnje su na raspolaganju Fondaciji za podršku projektima i organizacijama u skladu sa ciljevima Fondacije. Odbor odlučuje o iznosu koji se odobrava pojedinačnim projektima. Do sada su se grantovi za pojedinačne projekte kretali između 5.000 CHF. i CHF 25,000.

Kriterijumi podobnosti

Da bi dobili finansijsku podršku, kandidati moraju dostaviti projekte koji su u skladu sa ciljevima Fondacije i moraju poštovati sljedeće kriterijume:

Finansijska podrška može, u skladu sa ciljevima Fondacije, biti odobrena za aktivnosti u Švicarskoj, ali i drugim zemljama širom svijeta.
– 
Finansijska podrška se obično daje organizacijama, udruženjima i pravnim licima.
– 
Po pravilu, dodatna sredstva za pokretanje projekata neće biti odobrena.
–  
Za projekte višegodišnjeg trajanja, Fondacija može odobriti ponovljene grantove.

Kako se prijaviti

Kandidati moraju dostaviti svoje dokumente putem date web stranice.

Za više informacija, posjetite Švicarsku fondaciju za solidarnost u turizmu.

Swiss Foundation for Solidarity in Tourism.

Rok: 24. studenog 2017

Info: http://bit.ly/2vJTVfL