srijeda, 10. oktobar 2018.

Heartefact Fondacija: Mali grantovi


Hartefakt Fondacija doprinosi izgradnji demokratskog i odgovornog društva osnažujući civilni sektor i razvijajući filantropske prakse i kulturu davanja u našem društvu.

Fondacija potiče razvoj filantropije i kulture davanja kao važnih instrumenata za unapređivanje zajedince i društva u celini. Kroz razvoj inovativnih filantropskih praksi, poput programa Art Friendly, Hartefakt gradi poverenje u fondacije i promoviše vrednosti individualnog davanja za opšte dobro.

Kroz program malih grantova, fondacija podržava razvoj kritičkog i nezavisnog mišljenja kao i promociju ljudskih prava, tolerancije, jednakosti, zaštite prava manjina, interkulturalnog dijaloga i regionalne saradnje. Mi podržavamo organizacije i inicijative sa teritorije Srbije, Bosne i Hercegovine i Kosova koje prepoznaju lokalne potrebe i donose pozitivne društvene i političke promene u svojoj sredini.

Kroz aktivnosti Haretfakt Fondacije podržava se razvoj kritičkog mišljenja, promocija ljudskih prava, tolerancija i jednakost, zalaganje za zaštitu prava manjina, interkulturnog dijaloga i regionalne saradnje.

Delovanje Fondacije kroz:

  • Saradnju sa drugim organizacijama i udruženjima

  • Program malih grantova,

  • Podršku organizacijama i inicijativama na teritoriji Srbije, Bosne i Hercegovine i Kosova,

  • Razvoj inovativnih filantropskih praksi.

Za više informacija, pišite na grants@heartefact.org

Preuzeto sa: www.heartefact.org