ponedjeljak, 04. juni 2018.

Javni poziv organizacijama civilnog društva u Bosni i Hercegovini


Cilj ovog poziva je odabir određenog broja partnera iz civilnog društva koji su zainteresirani za učešće u sektorskim konsultacijama vezano za korištenje Pred-pristupne pomoći Evropske unije (IPA) u Bosni i Hercegovini. U skladu sa odredbama regulative Evropske unije, odnosno sa odredbama potpisanog Okvirnog sporazuma između Bosne i Hercegovine i Evropske komisije (EK) u ime zemalja članica Evropske unije, Direkcija za evropske integracije, u funkciji Ureda Državnog IPA koordinatora (DIPAK), ima obavezu da u procese konsultacija, pored domaćih institucija vlasti, uključi i civilno društvo. S tim u vezi, Ured DIPAK je polovinom 2016. uz pomoć EK-e ranije razvio i pustio u rad web-platformu za konsultacije sa civilnim društvom i zainteresiranom javnosti vezano za planiranje i programiranje IPA II (http://ipa-ekonsultacije.dei.gov.ba/). Kao najotvoreniji kanal, pomenuta platforma će biti korištena i ubuduće za konsultacije iz nadležnosti Ureda DIPAK. Kakobilo, u želji da dalje otvori prostor za ravnopravno učešće civilnog društva u procesima vezano za korištenje IPA, Ured DIPAK će na osnovu izraženog interesovanja po ovom pozivu izabrati na osnovu dole-pomenutih kriterija određen broj učesnika iz civilnog društva koji će biti uključeni u rad sektorskih radnih grupa koje se uspostavljaju za potrebe planiranja i programiranja IPA.

 Važna napomena je da se proces konsultacija u najvećoj mjeri odvija na engleskom jeziku i da Ured DIPAK očekuje da svi učesnici imaju aktivno znanje engleskog jezika.

Svi učesnici u procesima konsultacija koje koordinira Ured DIPAK, sami pokrivaju troškove učešća.

Opredjeljenost Ureda DIPAK je da u procesima konsultacija učestvuje civilno društvo iz cijele Bosne i Hercegovine, te će stoga u procesu odabira dati prednost prijavama koje to mogu obezbjediti.

Na osnovu Poziva biće odabrano tri do pet učesnika (zavisno od sektora, tipa prijave i izraženog interesovanja) iz civilnog društva ra rad u slijedećim sektorskim radnim grupama:

1.     Pravda i osnovna prava,

2.     Unutrašnji poslovi,

3.     Dobra uprava,

4.     Konkurentnost, inovacije, razvoj poduzetništva

5.     Obrazovanje/ zapošljavanje/ socijalne politike,

6.     Zaštita okoliša,

7.     Poljoprivreda i ruralni razvoj,

8.     Transport,

9.     Energija

Kriteriji na osnovu kojih će Ured DIPAK obaviti odabir učesnika:

1.     Organizacija /ekspert je već učestvovala u procesima konsultacijama koje je organizirao Ured DIPAK,

2.     Organizacija / ekspert može dokazati da je već učestvovala u procesima konsultacija vezano za kreiranje javnih politika u Bosni i Hercegovini,

3.     Organizacija u svom timu ima eksperte koji se aktivno služe engleskim jezikom,

4.     Organizacija civilnog društva ima iskustvo u korištenju pomoći finansirane u okviru IPA kao glavni ili projektni partner,

5.     Organizacija civilnog društva može nastupati u ime mreže organizacija civilnog društva koje imaju aktivnosti na teritoriji Bosne i Herecegovine u više administrativnih cjelina.

Podnosilac prijave, uz samu prijavu, treba dostaviti dokaze vezano za gornje kriterije (osim pod 1).

Prijave sa popunjemim obarscem u prilogu i drugim dokumentima treba dostaviti do 29/06/2018 putem e-maila na adresu:

naida.dilic@dei.gov.ba

Ured DIPAK će u roku od mjesec dana uraditi proces selekcije i o tome obavijestiti javnost putem mrežne stranice Direkcije za evropske integracije.

Prilog: Obrazac prijave

Preuzeto sa: www.dei.gov.ba/dei