ponedjeljak, 10. juni 2019.

Javni poziv: Sredstva od igara na sreću 2019. godina


Rok prijave je 20. juni.

Federalno ministartstvo  rada i socijalne politike organizuje javni poziv:Sredstva od igara na sreću 2019. godina

Sredstva će se rasporediti za finansiranje programa i projekata koji se odnose na:

  1. Zadovoljavanje potreba osoba s invaliditetom u smislu poboljšanja životnih uvjeta i rada njihovih organizacija
  2. Smještaj i utočište žrtvama torture i nasilja (sigurne kuće i skloništa), i
  3. Rad javnih kuhinja

Rok prijave je 20. juni.

JAVNI POZIV – SREDSTVA OD IGARA NA SREĆU 2019. GODINA

OBRAZAC BODOVNE SHEME – SREDSTVA OD IGARA NA SREĆU 2019. GODINA  

PRIJAVNI OBRAZAC – SREDSTVA OD IGARA NA SREĆU 2019. GODINA